Sự kiện
LỢI ÍCH KHI HỌC TẠI TRƯỜNG
Sự kiện
Video
PHỤ HUYNH CỦA CHÚNG TÔI
KINDY CITY VIDEO
Thiết kế & Phát triển bởi EduPortal
jQuery(document).ready(function($) { var div = $('.layout-home-page'); var start = $(div).offset().top; $(window).scroll(function(){ if($(window).scrollTop() + $(window).height() > start + 1000){ $(div).addClass( "layout-home-page-move"); }else{ $(div).removeClass( "layout-home-page-move"); } }) })